Movimenti POLLICE/CARPOMETACARPALE

FLESSIONE 0-35°

Flessore breve del pollice

Flessore breve del pollice

Opponente del pollice

 

ESTENSIONE 0-25°

Estensore lungo del pollice

Estensore breve del pollice

Abduttore lungo del pollice

 

ABDUZIONE 0-40°

Abduttore lungo del pollice

Abduttore breve del pollice

 

ADDUZIONE 0-20°

Adduttore del pollice

Primo interosseo dorsale

Estensore lungo del pollice

Flessore lungo del pollice

 

OPPOSIZIONE

Opponente pollice

Abduttore breve del pollice

Flessore breve del pollice

Flessore lungo del pollice

Adduttore pollice

Movimenti POLLICE/METACARPOFALANGEA

FLESSIONE 0-80°

Flessore lungo pollice

Flessore breve del pollice

Primo interosseo palmare

Abduttore breve del pollice

 

ESTENSIONE

Estensore lungo pollice

Estensore breve pollice

 

ABDUZIONE

Abduttore breve del pollice

 

ADDUZIONE

Adduttore pollice

Primo interosseo palmare

Movimenti POLLICE/INTERFALANGEA

FLESSIONE 0-80°

Flessore lungo pollice

 

ESTENSIONE 0-10°

Estensore lungo pollice

Abduttore breve del pollice

Adduttore pollice

© Copyright trigger point italia® 2020
CONTATTI:
info@triggerpointitalia.com
+393319487499
+39 0360361981
  • whatsapp trigger point
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon